Torsdag 11 augusti 2022

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

10.00 - 10.30 "LIVE" Zoom Julias presentation, (klicka här!)

10.30 - 11.00 "LIVE" Zoom Ti Hong Thus presentation, (klicka här!)  

11.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

 

Idag pratar vi om prepositioner som har 2 varianter.

Obligatorisk uppgift nr 9.  (klicka här!)  

Onsdag 10 augusti 2022

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag kommer vi att arbeta med vanliga svenska prepositioner.

Titta på filmen så får du veta vad du ska göra idag.

Prepositioner information  (klicka här!)  

Prepositioner övningar  (klicka här!)

Facit till prepositioner övningar  (klicka här!)  

Obligatorisk uppgift nr. 8  (klicka här!)  

Vanliga svenska prepositioner.

Vanliga svenska prepositioner.

Titta på filmen!

Fredag 29 juli -22

Hej!

Titta på filmen så får du information om dagens undervisning.

Obligatorisk uppgift "adjektiv och preposition! nr 7.  (klicka här!)

Titta på filmen!

Titta också här!

Torsdag 28 juli -22

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag går vi igenom och tränar dagens grammatik

1. Börja med att titta på filmen.

2. Svara sedan på frågorna i övningarna.

3. Övningar: Prepositioner vid adjektiv  (klicka här!)

Facit: Prepositioner  (klicka här)  

4. Prepositioner känslor  (klicka här!)

5. Anteckningar:  (klicka här!)  

Obligatorisk uppgift nr 6. Verb och preposition  (klicka här!)

Obligatorisk uppgift nr 7. Adjektiv och preposition  (klicka här!) 

 

Prepositioner vid adjektiv

Onsdag 27 juli -22

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag går vi igenom och tränar dagens grammatik

1. Börja med att titta på filmen.

2. Svara sedan på frågorna i övningarna.

Övningar: Prepositioner vid verb  (klicka här!)  

Övningar: Tidsprepositioner på/i  (klicka här!)

Anteckningar:  (klicka här!) 

Obligatorisk uppgift preposition vid verb nr. 6  (klicka här!) 

Prepositioner vid verb

Tisdag 26 juli

I eller på vid platser

Titta på filmen och gör sedan övningarna

På och i vid arbetsplatser

10.00 - 14.00 Grammatik i skolan, prepositioner. delkurs 1, 2, 3 och 4.

Idag går vi igenom och tränar veckans grammatik

1. Börja med att titta på filmerna.

2. Svara sedan på frågorna i övningarna.

Övning: Prepositioner i och på vid platser (klicka här!)  

Övning: Prepositioner på och i vid arbetsplatser och aktiviteter  (klicka här!)  

 

Torsdag 21 juli-22

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Vi fortsätter med prepositioner.

Titta på filmen om hur vi använder prepositionerna i, om och per.

Anteckningar  (klicka här!)   

Obligatorisk uppgift preposition nr 5   (klicka här!)

 

Prepositioner i, om eller per

Titta på vidion och gör den obligatoriska uppgiften efter.

Onsdag 20 juli-22

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, grammatik tidsuttryck, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag ska vi abeta med "i, om och per".

Anteckningar  (klicka här!)  

Tidspreposition övningar  (klicka här!) 

Facit till övningarna  (klicka här!)  

Efter lektionen kan du göra den obligatoriska uppgiften.

Obligatorisk uppgift preposition nr. 4 (klicka här!)

Tidsuttryck och prepositioner

Måndag 18 juli - 22

10.00 - 14.00 Grammatik i skolan, prepositioner. delkurs 1, 2, 3 och 4.

Grammatikundervisning tidsprepositioner.

Tidsprepositioner övningar  (klicka här!)  

Fredag 15 juli

10.00 - 12.00 Prepositioner, lektion utan lärare

 

Övningar lägesuttryck (klicka här!)

Obligatorisk uppgift preposition nr. 3 (klicka här!)

Lägesuttryck prepositioner

Lägesuttryck prepositioner

Torsdag 14 juli

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag fortsätter vi med prepositioner.

Men först ska Gulai presentera sin presentation. (klicka här!)

Anteckningar (klicka här!)

Obligatorisk uppgift preposition nr. 2  (klicka här!)

 

Titta på filmen om "på eller i"

Onsdag 13 juli

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Prepositioner

Nu startar vi med ny grammatik.

Titta på filmen om prepositioner.

Anteckningar (klicka här!)  

1.  Rumsprepositioner övningar (klicka här!)   

1.b  Rumsprepositioner test  (klicka här!)  

2. Övningar prepositioner (klicka här!)

2. b  Facit övningar prepositioner (klicka här!)

Obligatorisk övning prepositioner nr 1  (klicka här!)

 

Titta på filmen om vår föreläsning idag.

Dela den här sidan