Delkurs 2

Innan du börjar studera

1. Beställ boken "Språkgrunden"

2. Likabehandlingsplanen (Klicka här!)

3. Registrera dig (Klicka här!)

4 Kursplan svenska nationell delkurs 2 (klicka här!)

5 Kursplan svenska som andraspråk nationell delkurs 2 (klicka här!)

Obligatoriska lektioner i delkurs 2

Lektion nr:

9.  Boken kap 3, s. 49 - 52, lektion 9

10. Boken kap 3, diktamen kap. 3 s. 50-52 lektion 10

11. Boken kap 3, s 54 - 55, lektion 11

12. Boken kap 3 s. 58 - 60, lektion 12

13. Boken kap 4, lektion nr 13 Kapitel 4 gör vi "LIVE" Zoom 

14. Boken kap 4, lektion nr 14 Kapitel 4 gör vi "LIVE" Zoom 

15. Boken kap 4, lektion nr 15 Kapitel 4 gör vi "LIVE" Zoom 

16. Boken kap 4, lektion nr 16 Kapitel 4 gör vi "LIVE" Zoom 

Läsförståelse (obligatorisk uppgift)

Här är uppgiften (Klicka här!) 

Övningarna i boken Språkgrunden är obligatoriska

I delkurs 2 är övningarna i kapitel 3 och 4 obligatoriska.

Logga in i boken här (Klicka här!)

Grammatiklektioner oftast "LIVE" Zoom, olika tider under veckan, obligatoriskt

Grammatik är viktigt och mycket roligt. Vi har grammatiklektioner 1-4 gånger i veckan.

Lektionerna är obligatoriska, men om du inte kan vara med "LIVE" så kan du göra dem senare, kanske på kvällen eller på helgen.

Kan du inte vara med "LIVE" är det ingen katastof, men du måste göra lektionerna för att bli godkänd på delkursen.

Du hittar lektionerna på hemsidans förstasida och efter en dag läggs de in i grammatikmappen.

Alla obligatoriska grammatikuppgifter är markerade med Obl 1, Obl 2 osv...

 

Delade dokument "Google dokument"

Vanligtvis på fredagar arbetar vi med delade dokument. Där lär vi oss skriva i ordbehandlingsprogrammet "Google dokument"

Att behärska ett ordbehanddlingsprogram med dator är obligatoriskt moment i delkurs 2. Här krävs att du har tillgång till en dator. Ipad, skrivplatta eller telefon fungerar inte.

Du ska kunna skriva en miljöbeskrivning i delade dokument i delkurs 2.

Miljöbeskrivning

Vad ingår i delkurs 2

Läser du heltid (100 %) är det 10 veckor, halvtid (50 %) 20 veckor och kvartstid (25 %) 40 veckor.

 

Grammatikundervisning I "LIVE" Zoom, olika tider och dagar, se schemat.

Var 5:e - 10:e vecka har vi obligatoriska grammatikprov.

 

Boken Språkgrundens uppgifter.

Uppgifterna för kapitel 3 och 4 är obligatoriska för delkurs 2

 

Delade dokument.

Vi tränar gammatik, stavning, skrivning och datorkunskap i delade dokument. Det är viktigt att du skriver i det dokumentet som du får av läraren. Dokumentet sparas och arkiveras och används som underlag för betygssättning.

 

På onsdagar och torsdagar har vi datorkunskap.

Här får du hjälp med att lära dig ordbehandling, logga in i webbsidor, presentationsprogram m.m. Viktigt att du loggar in dig i klassrummet!

 

Övrigt

På hemsidans första sida har du schemat. Titta här varje morgon och kväll. Vi kan snabbt ändra i schemat. Ibland har vi andra lektioner bl.a.

Google dokument datorlektion

Google presentation datorlektion

Google formulär datorlektion

Litteraturhistoria

Aktuella händelser

Källkritik

Studieteknik

m.m. m.m.

Fredag 2 februari - 24

09.00 - 11.00 "Lektion 13 - 14 i boken Språkgrunden"

09.00 - 12.00 Boken kap 4, lektion nr 13-14 Kapitel 4, delkurs 1, 2 och elever i delkurs 3 som inte har gjort detta

Lektion 13-14 gör vi i skolan idag.

Vi läser sidorna 70 - 73 i boken.

Vi läser sidan 76 och lyssnar på musiken "Goliat"

Läxa till nästa gång: Titta på dokumentären om Laleh

 

Fredag 9 februari -24

09.00 - 12.00 Föreläsning, Vi arbetar med lektionerna 15 och 16 idag delkurs 1 och 2

Idag fortsätter vi med kapitel 4 och artisten och skådespelaren Laleh.

Inför lektionen läs sidorna 70 - 73 och texten Goliat på sidan 76. 

Lektionsplanering

1. Vi ska läsa texten tillsammans på sidorna 70 - 72

2. Vi lyssnar på låten "En stund på jorden" av Laleh. (Du hittar musiklänken här nedan)

3. Grupparbete till frågor.

4. Diskussion till frågorna.

5. Vi ska läsa "Några röster om Laleh" sidan 72 - 73.

6. Vi diskuterar källor och tittar på en film om källkritik (klicka här!)

7. Vad är en förstakälla och en sekundär källa?

8. Vi lyssnar till låten Goliat och läser texten tillsammans.

9. Vi diskuterar texten och tittar på frågorna på sidan 76.

10 Om vi hinner gör vi skrivuppgiften på sidan 76.

Goliat av Laleh sidan 76

Sidan 76 i Språkgrunden

En stund på jorden

Bara få va mig själv av Laleh

Dokumentär Laleh

Dela den här sidan