Detta är de obligatoriska övningarna i grammatik

september - oktober 2021

Onsdag 13 oktober 

10.00 - 12.00 "LIVE" ZOOM Grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag tittar vi lite djupare på vad som är bisatsinledare och vad som är satsadverb.

Anteckningar (klicka här!)

Uppgift nummer 12 (klicka här!)

 

En film om olika satsadverbial

Torsdag 7 oktober 2021

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, Grammatik delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag gick vi igenom bisatser med "som".

Anteckningar (klicka här!)

Övningar (klicka här!)

Facit till övningarna (klicka här!)

 

Här är som subjektet i bisatsen

Här är som subjektet i bisatsen

Onsdag 6 oktober 2021

Idag ska vi titta på bisatser som innehåller "som"

Efter föreläsningen kan du öva dig med övningarna och facit. Sedan kan du göra den obligatoriska uppgiften (uppgift 10)

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Nu fortsätter vi med ordföljd i bisatser där vi har ordet "som".

I videon ser ni dagens föreläsning.

Anteckningar (klicka här!)

Övningar (klicka här!)

Facit till övningarna (klicka här!)

Onsdag 30 september 2021

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, Grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Hej!

Bisatsernas ordföljd verkade vara ganska svårt, därför har vi en extra föreläsning om detta idag.

Anteckningar (klicka här!)

Efter föreläsningen kan du arbeta med den här obligatoriska uppgiften (klicka här!)

Onsdag 29 september 2021

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom Grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Hej!

Idag ska vi arbeta med satsadverb i huvudsatser och bisatser. Vilka regler finns? Det kommer vi att prata om idag.

Anteckningar (klicka här!) Jag har skrivit med röd text där vi slutade förra veckan och där vi börjar idag.

Efter lektionen ska du göra den obligatoriska uppgiften nr: 8 (klicka här!) 

 

Lektionen idag (spola fram filmen till 14 minuter och 20 sekunder och där börjar dagens lektion).

Torsdag 23 september 2021

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag arbetar vi med ordföljd i bisatser.

Anteckningar (Klicka här!)

Titta på dagens lektion

Onsdag 22 september 2021

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag fortsätter vi med ordföljd och med satsadverb.

Anteckningar satsadverb ordföljd (klicka här!)

Obligatorisk uppgift nr 6 (klicka här!)

Ordföljdsschema när du använder satsadverb.

Ordföljdsschema när du använder satsadverb.

Satsadverb ordföljden i frågor.

Satsadverb ordföljden i frågor.

Lektionen idag. Vi pratar om satsadverb.

Den här filmen är inspelad i februari, men den gäller för idag.

Torsdag 16 september 2021

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom Grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

10.00 - 11.00 "LIVE" ZOOM, Festinas presentation, delkurs 1, 2, 3 och 4

11.00 - 12.00 "LIVE" ZOOM Grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Dagens anteckningar (klicka här!)

Efter föreläsningen ska du göra den obligatoriska uppgiften nr: 5, (Klicka här!)

Se Festinas presentation (klicka här!)

Välkomna!

Onsdag 15 september 2021

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom, grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag fortsätter vi med frågor och frågeord. Vi specialiserar oss på "Hur".

Titta på filmen om "Hur"!

Efter lektionen ska du göra den obligatoriska övningen (klicka här!).

 

Dagens lektion "Hur" Titta på filmen!

Torsdag 9 september 2021

10.00 - 12.00 "LIVE" Zoom Grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Idag ska vi fortsätta med ordföljd vid frågor.

Övningar med ordföljd vid frågor, frågeord, ja - nej frågor och påståenden (Klicka här!) detta är inte obligatorisk övning.

Ni kan också arbeta med den här övningen (Klicka här!) detta är inte obligatorisk övning.

Här finns lektionens anteckningar (Klicka här!)

Detta är obligatoriskt för torsdagen den 9 september 2021

 

Obligatorisk uppgift 3. (Klicka här!)

Onsdag 8 september 2021

10.00 - 12.00 "LIVE" ZOOM Grammatik, delkurs 1, 2, 3 och 4

Hej!

Nu börjar vi med höstens grammatikundervisning.

Vi startar med ordföljd och hur meningar är uppbyggda. Idag kommer vi att lära oss vad rak eller omvänd ordföljd är.

Grammatiken är obligatorisk och om du inte kan närvara på våra Zoom-lektioner så ska du titta på Youtube-filmerna som jag spelar in. Var noga att titta på hela filmerna så du inte missar någonting.

Efter lektionerna har vi lektionstest som är obligatoriska att göra.

Lycka till, Benny

Dagens lektion

Ordföljd, rak och omvänd ordföljd

Idag startar vi med höstens grammatik.

Ordföljd, rak och omvänd ordföljd (Klicka här!)  

 

Efter lektionen är det obligatoriskt att göra lektionstestet. Idag har vi två olika test.

Obligatorisk uppgift 1. (Klicka här!)  

Obligatorisk uppgift 2. (Klicka här!)  

Vi startar med ordföljd. Vad är rak och omvänd ordföljd?

Vi startar med ordföljd. Vad är rak och omvänd ordföljd?

Dela den här sidan