Prövning GRUV

När man har kunskaper som motsvarar kursen GRUV kan man göra en prövning. 

Hur fungerar det?

När du gör en prövning förväntas det att du har kunskaper motsvarande GRUV. Det ingår ingen handledning i prövningen utan du förväntas kunna kursen. 

Du kan alltså inte fråga läraren eller få undervisning av olika moment.

Efter prövningen får du besked om du är godkänd. Om du inte är godkänd på GRUV får du besked vilken nivå du har. Det är bra för då vet du vilken nivå du ska fortsätta studera på. 

Du får räkna med att prövningen kan ta upp till 15 timmar effektiv arbetstid, men det kan också gå snabbare.

Vill du göra en prövning kontaktar du studievägledarna på Vuxenutbildningen i Ängelholm. 

Prövningens olika delar

1. Läsförståelse

I läsförståelse ska man kunna läsa och förstå en allmän text, kunna läsa mellan raderna och kunna läsa och tolka bortom raderna.

I GRUV i Ängelholm arbetar vi med texten "Pälsen"  av Hjalmar Söderberg.

 

Pälsen, novell av Hjalmar Söderberg (Klicka här!)

Filmen Pälsen (Klicka här!)

Novellanalys av novellen Pälsen, del 1 (Klicka här!)

Novellanalys av novellen Pälsen, del 2 (Klicka här!)

Läsa mellan och bortom raderna, information (Klicka här!)

Examensfrågor till texten Pälsen (Klicka här!)

 

Arbetssätt

1. Du börjar med att läsa texten Pälsen. Läs flera gånger så att du förstår texten bra.

2. Du tittar på filmen och funderar på om filmen och texten skiljer sig eller är lika.

3. Du tittar på Mika Rans analys av novellen

4. Du ska snart svara på frågor om novellen, läs därför "Läsa mellan och bortom raderna" så du förstår på vilken nivå du ska svara.

5. Du svarar på examensfrågorna. Dina svar skriver du i det delade dokumentet som du får av din lärare. VIKTIGT! Du måste skriva i det dokumentet som din lärare mejlar dig.

Har du inte fått ett dokument att skriva i kontaktar du din lärare (Klicka här!)

 

2. Skrivuppgift och grammatik

Skrivuppgift 1.

Skriva ett referat

Du får en artikel av din lärare som du ska skriva ett referat till. Viktigt att du skriver referatet i samma delade dokument som du får av din lärare via mejl.

Viktigt är också att du följer anvisningarna som finns i dokumentet.

Du kan titta här (Klicka här!) så har du exempel på hur du skriver ett referat.

 

Skrivuppgift 2.

Skriva en miljöbeskrivning

Du får en bild av din lärare som du ska skriva en miljöbeskrivning till. Viktigt att du skriver miljöbeskrivningen i samma delade dokument som du får av din lärare via mejl.

Viktigt är också att du följer anvisningarna som finns i dokumentet.

Du kan titta här (Klicka här!) så har du exempel på hur du skriver ett referat.

3. Grammatikprov

Grammatikprovet testar varierande grammatikkunskaper och finns i Google formulär. 

Provet görs med dator och man får svar direkt efter du gjort provet, om du inte blir godkänd har du möjlighet att direkt efter provet göra om de delar som blev underkända. Detta kan du göra en gång.

Grammatikprov nr 1 (Klicka här!)

Grammatikprov nr 2 (Klicka här!)

4. Hörförståelse

Hörförståelse testar ditt ordförråd och finns i Google formulär.

Provet görs med dator.

Hörförståelseprov (Klicka här!)

5. Muntlig produktion (tala)

När du är färdig med 1-4 så ska du testa din muntliga produktion. Du kommer att få läsa en text och efter det kommer du att få svara på frågor om novellen pälsen.

Detta görs i Zoom med din lärare. Vi bokar en tid ca: 20 minuter och Zoom-länken skickar din lärare i mejl.

Dela den här sidan